Pomysł zbudowania Ośrodka Seniora Wyższych Uczelni Wrocławia powstał w 1993 roku w Kole Emerytów Politechniki Wrocławskiej. Realizacji takiego Ośrodka podjęła się niewielka grupa emerytowanych pracowników tej uczelni, która pracując z wielką pasją (społecznie – bez żadnego wynagrodzenia) utworzyła Fundację pod nazwą: „Wrocławska Międzyuczelniana Fundacja Pro Homine na rzecz Emerytów i Osób Niepełnosprawnych”.

Inicjatorki powstania Fundacji i Ośrodka Seniora, emerytki Politechniki Wrocławskiej: Danuta Belina, Cecylia Biegańska, Anna Szczepanik.

Inicjatorki powstania Fundacji i Ośrodka Seniora, emerytki Politechniki Wrocławskiej: Danuta Belina, Cecylia Biegańska, Anna Szczepanik.

Inicjatorzy budowy takiego Ośrodka chcieli zasłużonym ludziom nauki, szczególnie chorym i inwalidom, stworzyć warunki do godnego życia na starość. Wielu z potencjalnych mieszkańców Ośrodka nabawiło się ciężkich schorzeń w niemieckich obozach koncentracyjnych. Inni, którzy zostali wywiezieni do Rosji na Syberię, doświadczyli głodu, zimna i chorób w sowieckich łagrach. Założycielami Fundacji byli rektorzy 7 największych uczelni we Wrocławiu i związki zawodowe tych uczelni. Dyskusje i ekspertyzy prawne doprowadziły do wniosku, że najwłaściwszym rozwiązaniem będzie założenie Spółdzielni Mieszkaniowej, której członkiem będzie również Fundacja jako osoba prawna.

Projekt budowy Ośrodka Seniora Wyższych Uczelni Wrocławia

Projekt budowy Ośrodka Seniora Wyższych Uczelni Wrocławia

Strony: 1 2 3 4

ul. Olszewskiego 23

51-642 Wrocław

tel. 71 348 36 97