Decyzja taka umożliwiła uzyskanie przez Spółdzielnię preferencyjnego kredytu na sfinansowanie mieszkań, którego sama Fundacja nie mogła otrzymać. Finansowanie części socjalno-leczniczej (gabinety lekarskie, rehabilitacja, apteka, sklep, bar i pomieszczenia klubowe) musiała zapewnić Fundacja. Po pokonaniu wielu trudności – organizacyjnych, finansowych i wynikających z ciągłych zmian przepisów prawnych (dotyczących działalności fundacji, spółdzielni mieszkaniowych, służby zdrowia i innych), budowę zakończono na początku 2000 roku. 15 listopada 2000 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Ośrodka i poświęcenie go przez J. E. Kardynała Henryka Gulbinowicza z udziałem rektorów wyższych Uczelni, władz miejskich Wrocławia i wojewódzkich Dolnego Śląska, organizacji związkowych i mieszkańców Ośrodka Seniora.

Podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę Ośrodka przez rektora Politechniki Wrocławskiej 22.05.1998 r.

Podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę Ośrodka przez rektora Politechniki Wrocławskiej, 22.05.1998 r.

Od 2000 roku działalność Zarządu Fundacji „Pro Homine” koncentrowała się na organizowaniu życia w wybudowanym Ośrodku Seniora Wyższych Uczelni Wrocławia. Za najważniejsze uznano zagospodarowanie pomieszczeń socjalnych i gabinetów lekarskich oraz rozpoczęcie przewidzianej w nich działalności. W 2001 roku w Ośrodku Seniora został uruchomiony gabinet lekarski oraz stołówka.

Strony: 1 2 3 4

ul. Olszewskiego 23

51-642 Wrocław

tel. 71 348 36 97