Przewodniczący Kolegium Rektorów prof. Romuald Gelles i Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów dokonują otwarcia Ośrodka, 15.11.2000 r.

Przewodniczący Kolegium Rektorów prof. Romuald Gelles i Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów prof. Henryk Hawrylak dokonują otwarcia Ośrodka, 15.11.2000 r.

Poświęcenie Ośrodka Seniora przez J.E. Kardynała Henryka Gulbinowicza.

Poświęcenie Ośrodka Seniora przez J.E. Kardynała Henryka Gulbinowicza.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą wydaną na 20 – lecie naszej Fundacji.

20 lat fundacji_PRO_HOMINE

 

Strony: 1 2 3 4

ul. Olszewskiego 23

51-642 Wrocław

tel. 71 348 36 97