I. ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

 1. Prof. dr hab. Adam Jezierski – rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Przewodniczący.
 2. Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas – rektor Politechniki Wrocławskiej.
 3. Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 4. Prof. dr hab. Marek Ziętek – rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 5. Prof. dr hab. Andrzej Kaleta – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 6. Prof. dr hab. Andrzej Rokita – rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 7. Prof. Piotr Kielan – rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
 8. Dr inż. Tomasz Wójcik – przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Politechniki Wrocławskiej.
 9. Dr Andrzej Dąbrowski – przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Uniwersytetu Wrocławskiego.
 10. Dr inż. Włodzimierz Kita – przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 11. Prof. dr hab. Jędrzej Chumiński – przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 12. Dr hab. Kazimierz Witkowski – przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 13. Prof. Czesław Chwiszczuk – przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
 14. Mgr Iwona Jędrychowska – przewodnicząca NSZZ ,,Solidarność” Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 15. Dr Zbigniew Jurzyk – przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

II. RADA FUNDACJI

 1. Prof. dr hab. Andrzej Mulak – Przewodniczący Rady Fundacji – przedstawiciel Politechniki Wrocławskiej
2. Mgr inż. Cecylia Biegańska – Sekretarz Rady – przedstawiciel Politechniki Wrocławskiej
3. Dr Zbigniew Najsarek – przedstawiciel Akademii Wychowania Fizycznego
4. Mgr Iwona Jędrychowska – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
5. Prof. dr hab. Janusz Drożdżyński – przedstawiciel Uniwersytetu Wrocławskiego
6. Mgr Krzysztof Gwara – przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego
7. Prof. dr hab. Bożena Klimczak – przedstawiciel Akademii Ekonomicznej
8. Prof. Eugeniusz Smoliński – przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych

Strony: 1 2

ul. Olszewskiego 23

51-642 Wrocław

tel. 71 348 36 97