III. KOMISJA REWIZYJNA
1. Prof. dr hab. Paweł Śniady – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Politechnika Wrocławska
2. Dr hab. inż. Józef Cież – Członek Komisji Rewizyjnej – Uniwersytet Przyrodniczy
3. Prof. dr hab. Maria Szostak – Członek Komisji Rewizyjnej – Politechnika Wrocławska

 

IV. ZARZĄD FUNDACJI
1. Prof. dr inż. Jerzy Zdanowski – Prezes Zarządu Fundacji „Pro Homine”
2. Mgr Krystyna Rohozińska – Owczarek – Wiceprezes Zarządu Fundacji „Pro Homine”
3. Dr inż. Wojciech Sibilski – Skarbnik Zarządu Fundacji „Pro Homine”
4. Dr inż. Urszula Świetlik – Członek Zarządu Fundacji „Pro Homine”
5. Mgr Anna Fedorowicz – Członek Zarządu Fundacji „Pro Homine”
6. Mgr Janina Zawadowska – Członek Zarządu Fundacji „Pro Homine”

 

Strony: 1 2

ul. Olszewskiego 23

51-642 Wrocław

tel. 71 348 36 97