Zapoznaj się z broszurą informacyjną

Wrocławskiej Międzyuczelnianej Fundacji „Pro Homine”

na rzecz Emerytów i Osób Niepełnosprawnych

BROSZURA

ul. Olszewskiego 23

51-642 Wrocław

tel. 71 348 36 97