Zgodnie z długotrwałą tradycją Wrocławska Międzyuczelniana Fundacja „Pro Homine” na rzecz Emerytów i Osób Niepełnosprawnych zaprasza na cotygodniowe  zajęcia sportowo-rekreacyjne w klubie „Wrzosowisko”. Zajęcia mgr Andrzeja Kościówko, w okresie od września do grudnia, poprowadzone będą w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Pierwsze spotkanie, po wakacyjnej przerwie, odbędzie się dnia 6 września (piątek) 2013 roku o godzinie 17.00.

ul. Olszewskiego 23

51-642 Wrocław

tel. 71 348 36 97