Wrocławska Międzyuczelniana Fundacja „Pro Homine” na rzecz Emerytów i Osób Niepełnosprawnych zaprasza na  zajęcia sportowo-rekreacyjne w klubie „Wrzosowisko”. Ostatnie dwa zajęcia, które poprowadzi mgr Barbara Wysocka, odbędą się 16.12.2013 r. o godz. 17.00 oraz 18.12.2013 r. o godz. 17.00. W ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych zakupiony został sprzęt do ćwiczeń.

ul. Olszewskiego 23

51-642 Wrocław

tel. 71 348 36 97