Wrocławska Międzyuczelniana Fundacja „Pro Homine” na rzecz Emerytów i Osób Niepełnosprawnych zaprasza na cotygodniowe  zajęcia sportowo-rekreacyjne w klubie „Wrzosowisko”. Tymczasowo, od 23 października 2013 r., zajęcia poprowadzi mgr Barbara Wysocka, w każdą środę od godziny 17.00. W ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych zakupiony został sprzęt do ćwiczeń.

ul. Olszewskiego 23

51-642 Wrocław

tel. 71 348 36 97