Zostań wolontariuszem
Poszukujemy wolontariuszy dla naszych podopiecznych. Jeśli jesteś zainteresowany losem ludzi starszych i niepełnosprawnych oraz chciałbyś poświęcić czas innym skontaktuj się z biurem Fundacji „Pro Homine”, gdzie uzyskasz szczegółowe informacje.

 

Wspomóż nas finansowo
Możesz wspomóc nas finansowo poprzez dokonanie wpłaty dowolnej kwoty na nasze konto:
Nr konta w BZBWK I o/Wrocław 60 1090 2398 0000 0006 0802 1856
Wrocławska Międzyuczelniana Fundacja PRO HOMINE na rzecz Emerytów i Osób Niepełnosprawnych
51-642 Wrocław, ul. K. Olszewskiego 23/L-0
Tytułem: darowizna dla Fundacji Pro Homine, 0000122589

 

Fundacja „Pro Homine” od 08.12.2006 r. jest organizacją pożytku publicznego (OPP) i każdy ma możliwość przekazania na naszą rzecz 1% swojego podatku dochodowego.

Poniżej podane są informacje potrzebne do wpisania do formularzy PIT w rozliczeniu rocznym:
Nazwa OPP – Wrocławska Międzyuczelniana Fundacja „Pro Homine” na rzecz Emerytów i Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) 0000122589

 

Rada i Zarząd Fundacji „Pro Homine” składają podziękowania wszystkim osobom wspierającym nas.

ul. Olszewskiego 23

51-642 Wrocław

tel. 71 348 36 97