Zarząd Wrocławskiej Międzyuczelnianej Fundacji „Pro Homine” na rzecz Emerytów i Osób Niepełnosprawnych zawiadamia , że w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. uczestniczy w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Rządowy Program na rzecz Aktywności  Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, tytuł zadania – „Sprawny Senior”).

Program obejmuje:

1. Bezpośrednią pomoc chorym i niepełnosprawnym polegającą na doprowadzeniu do lekarza lub rehabilitacji, robienie zakupów, pomoc w drobnych pracach domowych. Pomoc w tym zakresie będzie świadczyć nieodpłatnie pani Emilia Walkowiak od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

2.  Organizację spotkań integracyjnych w Klubie Seniora lub w pomieszczeniach Fundacji.

Szczegółowy program takich spotkań będzie podany w terminie późniejszym.

 

 

Zarząd Fundacji „Pro Homine”

ul. Olszewskiego 23

51-642 Wrocław

tel. 71 348 36 97