ul. Olszewskiego 23

51-642 Wrocław

tel. 71 348 36 97