„Chciałabym zwrócić uwagę na ważną i ciekawą działalność popularyzacyjno-oświatową Fundacji. Są to dyskusyjne spotkania z udziałem młodzieży ze świadkami lub uczestnikami ważnych wydarzeń np. Ruchu Oporu […]”

Anna Ziomecka

Wrocławska Międzyuczelniana Fundacja „Pro Homine” na rzecz Emerytów i Osób Niepełnosprawnych składa podziękowanie młodzieży z Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wroclawiu  za zainteresowanie prelekcjami historycznymi w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Zapraszamy na uroczystą wigilię, szczegółowe informacje w terminie późniejszym.

ul. Olszewskiego 23

51-642 Wrocław

tel. 71 348 36 97