„Sądzę, że takie spotkania w Klubie Seniora dużo dają obu stronom. Seniorzy zyskują uważnych słuchaczy, a wolontariusze większą wrażliwość na drugiego człowieka i niecodzienną lekcję historii.”                                    

Hania Gietz, kl. 2C, Gimnazjum nr 19 Wrocław                                                                     

Wrocławska Międzyuczelniana Fundacja „Pro Homine” na rzecz Emerytów i Osób Niepełnosprawnych zaprasza młodzież na prelekcje historyczne w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Kolejne spotkanie odbędzie się 24.10.2013 r. (piątek) o godzinie 15.00 w siedzibie Fundacji. Tym razem zaplanowane jest wyjście na pobliski cmentarz.

ul. Olszewskiego 23

51-642 Wrocław

tel. 71 348 36 97