Prelekcja mgr inż. Władysława Czapskiego, 17.07.13 r.

ul. Olszewskiego 23

51-642 Wrocław

tel. 71 348 36 97