Wrocławska Międzyuczelniana Fundacja „PRO HOMINE” na rzecz Emerytów i Osób Niepełnosprawnych

 

Pomysł zbudowania Ośrodka Seniora Wyższych Uczelni Wrocławia powstał w 1993 roku w Kole Emerytów Politechniki Wrocławskiej. Realizacji takiego Ośrodka podjęła się niewielka grupa emerytowanych pracowników tej uczelni, która pracując z wielką pasją (społecznie – bez żadnego wynagrodzenia) utworzyła Fundację pod nazwą: „Wrocławska Międzyuczelniana Fundacja Pro Homine na rzecz Emerytów i Osób Niepełnosprawnych”.

ul. Olszewskiego 23

51-642 Wrocław

tel. 71 348 36 97