Nasza siedziba znajduje się we Wrocławiu. Możesz znaleźć nas na mapce zamieszonej na dole strony.

Wrocławska Międzyuczelniana Fundacja

„PRO HOMINE”

na rzecz Emerytów i osób Niepełnosprawnych

Nasz pełny adres kontaktowy:

ul. K. Olszewskiego 23/L-0

51-642 Wrocław

tel. 71 348 36 97

e-mail: prohomine.wroc@gmail.com

Biuro czynne od pn do pt w godz. 10.00-13.00

ul. Olszewskiego 23

51-642 Wrocław

tel. 71 348 36 97