Wrocławska Międzyuczelniana Fundacja „Pro Homine” na rzecz Emerytów i Osób Niepełnosprawnych zaprasza na  „Spotkanie Mikołajkowe” z loterią fantową (każdy los wygrywa), które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 r. (piątek) o godz. 17:00 w Klubie  „Wrzosowisko” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

ul. Olszewskiego 23

51-642 Wrocław

tel. 71 348 36 97