Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej pomocy pracownikom wrocławskich wyższych uczelni oraz członkom ich rodzin, a w szczególności emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym z wrocławskich wyższych uczelni, oraz członkom ich rodzin.

ul. Olszewskiego 23

51-642 Wrocław

tel. 71 348 36 97