Zarząd Wrocławskiej Międzyuczelnianej Fundacji „Pro Homine” na rzecz Emerytów i Osób Niepełnosprawnych uczestniczył w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013), który umożliwił między innymi utworzenie  strony internetowej.

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

tytuł zadania – „SPRAWNY SENIOR”, oferta nr 272

ul. Olszewskiego 23

51-642 Wrocław

tel. 71 348 36 97